Obec

O obci Kamenná

Obec s necelými třemi stovkami obyvatel leží na břehu Svinenského potoka deset kilometrů jihovýchodně od Trhových Svinů. První zmínka a zároveň i název Sacherles se nachází v dokumentu kláštera Hohenfurth a je z roku 1349.Alternativní název Kamení nebo Kamenná je doložen od poloviny 15.století. Osada bývala typickou starou německou vesnicí se dvěma řadami usedlostí lemujícími cestu v délce přibližně šesti set metrů. V roce 1840 zde žilo 270 lidí v 38 domech. Nacházel se zde hostinec a dva mlýny. Žádné zaznamenáníhodné události se v obci během staletí nepřihodily, takže pravděpodobně největší změnu prožila vesnice po skončení druhé světové války, kdy ji musely opustit německé rodiny. Jejich domy a statky poté dosídlili obyvatelé okolních i vzdálenějších vesnic a městeček (Trhové Sviny – Svatá Trojice, Týn nad Vltavou Koloděje,Hosty).

JZD bylo v Kamenné založeno v roce 1951. Roku 1965 byla slavnostně otevřena mateřská škola a od roku 1953 má obec prodejnu potravin. TJ Sokol Kamenná byl založen r. 1963 a stejně jako Sbor dobrovolných hasičů (1.1.1946) pracuje dodnes. V obci také působí myslivecké sdružení (od 1.1.1963) a včelaři.

Za pozornost stojí barokní kaplička v horní části návsi a boží muka při cestě na okraji vesnice.Z významných rodáků bývá zmiňován teolog a církevní historik, odborník na Starý zákon Dominik Kaindl (1891 – 1973, od r. 1946 žil v Rakousku) a Matthaus Quatember (1894 – 1953 v Římě, pochován v opatství Poblet nedaleko Barcelony), doktor kanonického práva, generální opat cisterciáckého řádu.Pod OÚ v Kamenné spadá kromě obce Klažary také Kondrač. Původní název vesnice zněl Neudorf a první zmínky o usedlostech pocházejí z roku 1367. Podobných osad jako je tato nenajdete v jižních Čechách mnoho – bohaté statky byly rozmístěny kolem hlavní cesty (tzv. údolní lánová ves), takže netvoří náves.

Po 2. světové válce byla většina německých obyvatel vysídlena a statky byly částečně nebo jenom přechodně znovu osídleny.V obci se nachází významná kulturní památka, kostel Nejsvětější Trojice. Někdy je též nazýván kostelem „německým“ a jeho zařízení je z větší části pseudogotické z let 1866-1868. V roce 1998 proběhla kompletní rekonstrukce této církevní stavby.

Tolik štěstí neměla obecná škola, která sloužila místním obyvatelům již před druhou světovou válkou. Poslední žáci ji opustili v roce 1978.

Z vyhlídky na Kondračské hoře lze za příznivých povětrnostních podmínek shlédnout Českobudějovickou kotlinu, Třeboňskou pánev i Novohradské hory.Klažary, kde se na počátku 15. století nacházela tvrz Oldřicha a Jana z Klažar, nesou název podle počeštělého německého Glasern. Jestli se ale v osadě někdy skutečně vyrábělo sklo, o tom neexistují žádné důkazy.

Obec Kamenná prochází v několika posledních letech velkými změnami. A to zejména v možnostech využití volného času. V roce 2012 bylo přímo na návsi zbudováno dětské hřiště. Důkazem, že to byla investice úspěšná, jsou nám děti, jejichž nadšení z prolézaček a houpaček neopadá.S úspěchem se setkalo rovněž vystavění víceúčlového hřiště, kde svá těla rádi prohání nejen teenneageři, ale i ti dříve narození.Je jistě při nejmenším hezké, že obec nezaostává ani v oblasti kulturního vyžití. O to se starají zejména místní spolky, jako jsou Myslivecké sdružení Kamenná, SDH Kamenná a TJ Sokol Kamenná. Jejich členové se každoročně starají o organizaci plesů, zábav, soutěží i turnajů. V letošním roce se obec navíc stala místem konání hasičské obvodové soutěže a 22.června zde byla poprvé v historii organizována výstava psů, na níž se přihlásilo více než 54 soutěžících.Ke zvelebení je toho v obci ještě mnoho.

Můžeme jen doufat, že se jí bude do budoucna dařit minimálně stejně jako doposud a během dalších let bude moci např. bez nadsázky soutežit o obec roku. V obci se pravidelně koná Myslivecký ples. Poté následuje v době masopustu Staročeská koleda.